KEES-PIETER DEKKER
Advocaat | Kortman advocaten | Beëdigd 2001

BIOGRAFIE

Kees-Pieter Dekker is geboren en getogen in Maastricht en in 1991 heeft hij aan de Universiteit Maastricht zijn studie rechten succesvol afgerond. Sinds 1995 werkt Kees-Pieter Dekker in de pensioenbranche en in 2001 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur. Sinds die tijd heeft hij zich meer en meer gespecialiseerd in de juridische kanten van het arbeids- en pensioenrecht. Logischerwijs hebben zaken die zich op het snijvlak van het arbeids- en pensioenrecht bevinden zijn voorkeur, maar ook voor individueel arbeidsrecht draait Kees-Pieter zijn hand niet om. Als advocaat heeft hij zich bekwaamd in discussies over de wijziging van arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenregelingen), discussies over de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen, medezeggenschapstrajecten en de arbeids- en pensioenrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Naast het geven van cursussen, schrijft Kees-Pieter ook veel over de genoemde onderwerpen, bij voorkeur 1 artikel per jaar.

kwalificaties

• Magna Charta Leergang Arbeidsrecht 2017

• Basisopleiding mediation, School voor Mediation 2016

• Beroepsopleiding advocatuur 2003

• Verschillende vakinhoudelijke cursussen

• Opleiding pensioenconsulent 1995

• Rechten Universiteit Maastricht 1992

INTERESSEGEBIEDEN

• Individueel ontslagrecht

• Medezeggenschapsrecht

• CAO recht

• Arbeidsvoorwaarden (waaronder wijziging)

• Pensioenrecht

Kortman advocaten

Kortman advocaten

Raamweg 3

2596 HL ’s-Gravenhage

+31 (0)70 3024030

Share This