MURIËL NOLET
Advocaat | Unger Van Els Advocaten | Beëdigd 2013

BIOGRAFIE

“Jouw stem in een juridisch jasje.”

Muriël Nolet is een advocaat met ambitie. De combinatie van bestuursrecht, arbeids- en medezeggenschaprecht in haar praktijk is uniek en uitdagend. Met grote interesse en tomeloze inzet duikt zij in haar zaken en werkt zij naar het beste resultaat voor u, haar cliënt.

Muriël over haar werk: “Het recht spreekt niet altijd voor zich. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Een advocaat heeft creativiteit nodig en moet strategisch vooruitdenken. Bij elke zaak neem ik even afstand, hoe kort ook, zodat details niet de overhand nemen en het belang van mijn cliënt voorop blijft staan. Niet alleen het resultaat, maar juist ook de weg daarnaartoe telt.”

Naast adviseren en procederen geeft Muriël met regelmaat workshops (op seminars, congressen en in-house) over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap. Zij is sinds 2014 advocaat en heeft in 2017 de opleiding tot arbeidsrechtspecialist voltooid. Zij is toegelaten tot de Verenging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (keurmerk arbeidsrechtspecialist).

Tot haar clientèle behoren (de ondernemingsraden van) grote commerciële ondernemingen, zorginstellingen en startups. Maar ook voor het individu zet zij zich met volle overtuiging in.

Cliënten zeggen over haar

Je kwam weer met inzichten waar wij totaal niet aan gedacht hebben!” (ondernemingsraad startup)

Bedankt voor je harde werk, goede advies en steun maar vooral voor deze overwinning!” (werknemer)

kwalificaties

• Magna Charta Leergang Arbeidsrecht 2018

INTERESSEGEBIEDEN

• Medezeggenschapsrecht

• Reorganisaties

• ontslag op staande voet

• ziekte- en re-integratiegeschillen

• ontslag statutair directeur

ZAKEN

Bestuursrecht, voorlopige voorziening betreffende een opgelegde last onder dwangsom niet-vergunde werkzaamheden ECLI:NL:RBAMS:2016:4555

Loonvordering op grond van de cao jeugdzorg ECLI:NL:GHARL:2018:7132

Unger Van Els Advocaten

Unger Van Els Advocaten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

085 7822801

Share This