ERFRECHT

VIDEO’S

Het belang van een testament anno 2019

Heb je geen testament gemaakt? Dan bepaalt de wet naar wie je erfenis gaat. Daar zijn wettelijke regels voor, vastgelegd in het versterfrecht.

Het levenstestament of algemene volmacht?

Het verschil tussen een algemene volmacht en een levenstestament is dat in het levenstestament uitgebreider op de persoonlijke wensen kan worden ingegaan en kan tevens verschillende scenario’s beschrijven en hoe te handelen.

De saisine in het erfrecht: een Russische roulette

De saisine in het erfrecht betekent dat een erfgenaam die zuiver aanvaardt het goede maar ook het slechte meekrijgt. De bezittingen, maar ook de schulden van de erflater. Dit heeft al geleid tot hele vervelende gevolgen. Hoe kan men hieraan ontsnappen, zie het interview.

De advocaat en de notaris in het erfrecht: een hoopvolle combinatie

De advocaat en de notaris hebben verschillende bloedgroepen.

De Executeur

Johanna Six geeft uitleg over de benoeming en de taken van de executeur en de hindernissen die hij op zijn pad kan vinden.

De legitieme portie: de gevolgen van onterving en juridische tips

Je bent onterfd: wat nu? Maar ook: ik krijg als erfgenaam te maken met een legitimaris – hoe pak ik dit aan? Christel Jaarsma legt de gevolgen van onterving uit en geeft praktische juridische tips.

De wettelijke verdeling van een nalatenschap

Wat moet u weten van de wettelijke verdeling van een nalatenschap?Mr. Willeke van Ophuizen van Aspremont Advocaten zet voor u de belangrijkste aandachtspunten van de wettelijke verdeling van een nalatenschap op een rij.

De wettelijke vereffening

De wettelijke vereffening: de keuze van beneficiaire aanvaarding brengt verplichtingen met zich mee.

De legitieme portie in het kort

Marjolein Hees vertelt over wie een beroep op de legitieme portie kan doen, en wat het verschil is tussen de positie van legitimaris (dat is degene die een beroep op de legitieme portie kan doen) en die van erfgenaam. Ook komt aan de orde wat de legitieme portie inhoudt, en hoe de vordering uit hoofde daarvan wordt berekend.

De besproken uitspraken:

Rechtbank Noord-Nederland 05-12-2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:4961)
Rechtbank Noord-Nederland 29-04-2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:2098)…

Mr. Willeke van Ophuizen bespreekt een spraakmakende uitspraak. Een uitspraak waarin is geoordeeld dat de erfgenaam geen rekening en verantwoording hoeft af te leggen terwijl er sprake was van aanzienlijke bankopnamen en duidelijk dat de erfgenaam de erflater…..

Mr. Willeke van Ophuizen bespreekt een spraakmakende uitspraak. Een uitspraak waarin is geoordeeld dat het moment van overlijden van twee mensen, echtelieden, gelijk moet worden gesteld ondanks dat duidelijk was dat zij kort na elkaar waren gestorven….

Oma had een lievelingskleinzoon (B) die zij bedacht met geschenken en verrassingen. De andere kleinzoon (A), broer van B was een mindere god. Maar gaandeweg veranderde de situatie en draaide om in het voordeel van B…

Mr. Willeke van Ophuizen bespreekt een spraakmakende uitspraak. Een uitspraak waarin is geoordeeld dat de erfgenaam geen rekening en verantwoording hoeft af te leggen terwijl er sprake was van aanzienlijke bankopnamen en duidelijk dat de erfgenaam de erflater…..

Share This