TJEPPE ETTEMA
Advocaat | Ettema Advocatuur | Beëdigd 1996

BIOGRAFIE

Op de middelbare school kwam het niet in mij op om rechten te studeren. Vanaf de brugklas was geschiedenis mijn grote fascinatie. Desalniettemin opteerde ik voor de studie economie aan de EUR, een keuze louter van het verstand, niet van het hart. Al snel brak dit mij op en in het midden van het academische jaar verhuisde ik naar Utrecht om alsnog geschiedenis te studeren. Nadat de roze wolk der euforie was opgetrokken liep ik tegen een oude vraag aan: hoe is mijn arbeidsmarkt perspectief met geschiedenis? Teneinde mijn positie op de arbeidsmarkt te vergroten besloot ik om tevens Nederlands Recht te gaan studeren. In eerste instantie wist ik nog niet wat ik na mijn rechten studie wilde doen. In de eindfase van mijn studie wist ik het zonder meer: advocaat worden. 

In het voorjaar van 1996 ben ik beëdigd tot advocaat in het HaagseArrondissement. Mijn stage heb ik gelopen bij een klassiek Haags kantoor, Buruma Maris, waar ik uiteindelijk eind 1998, aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid op de sectie arbeidsrecht terecht ben gekomen. Ik bleek op mijn bestemming te zijn aangekomen: arbeidsrecht advocatuur. Na een leerzame omzwerving in de rechtsbijstandbranche ben ik in 2003 weer tot advocaat beëdigd. Vele jaren heb ik in het Rotterdamse gewerkt bij een aantal arbeidsrechtelijke niche kantoren. Sedert januari 2019 ben ik terug het rechtsgebied van de rechtbank Den Haag en heb ik mijn eigen “boutique kantoor” , Ettema Advocatuur B.V., Arbeid en onderneming, op slechts een paar honderd meter van mijn woonhuis verwijderd. 

kwalificaties

• Master Course aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht EUR 2014;

• Specialisatie opleiding Arbeidsrecht Grotius Academie 2007;

• Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Utrecht, 1995;

• Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, 1992.

INTERESSEGEBIEDEN

• Individueel ontslagrecht

• Positie statutair bestuurder

• Post contractuele bedingen

• (verval) Termijnen

• Werkgeversaansprakelijkheid

ZAKEN

ECLI:N8:RBAMS:2017:8002

TAP 2016/8

JIN 2019/59

JIN 2018/89

Ettema Advocatuur

Ettema Advocatuur

Schoolstraat 27

12242 KE Wassenaar

06 11 87 69 90

Share This