CHRISTEL JAARSMA
Advocaat | CTJ Legal | Beëdigd 2009

BIOGRAFIE

In 2007 heb ik de studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden afgerond. Door het volgen van extra vakken, heb ik het civiel effect behaald, zodat ik ook toegang kreeg tot de togaberoepen. Na mijn afstuderen ben ik eerst werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij een middelgroot kantoor in de Randstad, om vervolgens in 2009 de overstap te maken naar de advocatuur. Hoewel aanvankelijk uitsluitend werkzaam in de ondernemingsrechtspraktijk, werd mijn interesse voor het erfrecht in de Beroepsopleiding voor het notariaat al geprikkeld. Vanaf 2011 heb ik mij meer en meer toegelegd op het erfrecht. Vanaf 2012 houd ik mij op mijn eigen kantoor uitsluitend bezig met het erfrecht en het bijzonder familierecht.

In dat kader heb ik de Magna Charta Leergang Erfrecht gevolgd, en cum laude afgerond. Ik ben lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Door mijn als kandidaat-notaris opgedane kennis te combineren met mijn ervaring als advocaat, kan ik clienten op een breed vlak adviseren. Ik schroom er niet voor om daarbij ook buiten de reeds bewandelde en voorspelbare wegen te kijken, en te zien of daar wellicht een voor clienten ideale oplossing ligt. Naast adviseren en procederen in reeds opengevallen nalatenschappen, begeef ik mij ook regelmatig in de voorfase, en adviseer en procedeer daarbij in het kader van bijvoorbeeld bewindvoering en mentorschap.

In mijn praktijk heb ik grote affiniteit ontwikkeld met de advisering ter voorkoming van procedures. Ik geloof stellig, dat in veel gevallen een op maat gesneden advies in de beginfase, een procedure op een later moment kan voorkomen. Hiermee zeg ik niet, dat ik procedures vermijd. Is een procedure de meest gerede weg om tot resultaat te komen en de wens van client, dan procedeer ik graag en met inhoud.

Samen met clienten ga ik op zoek naar wat voor hun vraagstelling, de juiste oplossing is. Een op maat gesneden advies, waarbij de client centraal staat en ik naast ze sta.

kwalificaties

• AVDR, Magna Charta Leergang Erfrecht, cum laude

• Rijksuniversiteit Leiden, Notarieel Recht met civiel effect

• Beroepsopleiding Advocatuur

• Beroepsopleiding Notariaat (een jaar: 2008-2009)

INTERESSEGEBIEDEN

• Adviseren van en procederen voor en tegen executeurs

• Adviseren en procederen over de legitieme portie

• Adviseren en procederen over de vereffening van nalatenschappen

• Adviseren en procederen over de verdeling van nalatenschappen

• Adviseren en procederen in de voorfase van een nalatenschap (bewind/mentorschap)

CJT LEGAL

CJT Legal

Emmalaan 24

3581 HV Utrecht

030 2511133

Share This