MARIJE SLIPHORST-DEKKER
Advocaat | Abma Advocaten | Beëdigd 2003

BIOGRAFIE

Marije is een ervaren, nuchtere advocaat, gespecialiseerd in het contractenrecht en erfrecht. In januari 2004 is Marije beëdigd en aan de slag gegaan in de algemene praktijk. Zij heeft zich vervolgens gespecialiseerd op het gebied van contractenrecht. In 2011 heeft zij de Grotius opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren met goed gevolg afgelegd. In 2014/2015 heeft Marije als tweede specialisatie de Leergang Erfrecht afgerond. 
Uitleg over testamenten, advies over legaten, maar ook het bijstaan van erfgenamen tijdens een vereffening behoort tot haar werkzaamheden. Ook wordt Marije door de Rechtbank benoemd tot vereffenaar in nalatenschappen. Haar kwaliteit is met name gelegen in het adequaat voorkomen, danwel oplossen van conflicten. Met haar ruime proceservaring weet Marije op een zorgvuldige wijze in te schatten of een procedure op zijn plaats is en hoe deze moet worden ingestoken om tot het optimale resultaat te komen. Naast het onderhandelen en procederen bij conflicten, is Marije ook gespecialiseerd in het vastleggen van gemaakte afspraken in een overeenkomst. Door de contracten zo op te stellen dat er weinig ruimte is voor discussie, kunnen weer tal van procedures worden voorkomen. 
Kenmerkend voor Marije: betrokken, analytisch en altijd op zoek naar ‘de’ oplossing.

INTERESSEGEBIEDEN

• Verdeling van nalatenschappen

• Procederen over vaststellen van de legitieme portie

• Optreden als vereffenaar

• (meer en meer) Bijstaan van erfgenamen bij geschillen over vertegenwoordigingsperikelen door (een van de) kinderen van ouders

• Het wel of niet hebben gehandeld binnen de machtiging van ouders.

Abma advocaten

Abma Advocaten

Waterlandlaan 52

1441 MP Purmerend

0299-250363

Share This