WILLEKE VAN OPHUIZEN
Advocaat | Aspremont Advocaten | Beëdigd 1997

BIOGRAFIE

Tijdens mijn studie Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was al duidelijk dat ik meer een zakelijke neus heb en dus koos ik om naast civielrechtelijk ook bedrijfsjuridisch af te studeren. Gaandeweg bleek mijn interesse ook uit te gaan naar internationale vraagstukken en ben ik tevens internationaal rechtelijk afgestudeerd.

Mijn carrière is ruim 20 jaar geleden in de advocatuur begonnen. Na ongeveer vijf jaar heb ik Aspremont Advocaten opgericht, een kantoor met een algemeen commerciële praktijk en gevestigd in het midden van Nederland (Ochten, gemeente Neder Betuwe).

Als rechtsgeleerde generalist met een van nature sterk ontwikkeld financieel en comptabel inzicht, adviseer ik cliënten  vanuit een bredere invalshoek   Naast mijn advies- en procespraktijk ben ik ook enkele jaren als curator werkzaam geweest. Het afwikkelen van een faillissement is vergelijkbaar met de afwikkeling van een nalatenschap. Het lag dan ook in de reden om mijn ondernemingsgerichte praktijk uit te breiden met een specialisatie in het erfrecht, zodat ik de ondernemer niet alleen tijdens zijn ondernemerschap, maar ook ten aanzien van de periode daarna kan adviseren ter waarborg van de continuïteit van zijn bedrijf.

De leergang erfrecht 2017/2018 van Academie voor de Rechtspraktijk heb ik met lof afgerond. Met deze kennis en de in de loop der jaren opgedane ervaring, adviseer ik de ondernemer, maar ook de particulier, zowel vóór zijn overlijden, bijvoorbeeld bij het formuleren van zijn laatste wil of het doen van schenkingen, alsmede als nabestaande in het geval dat  hij een erfenis of legaat  mag ontvangen dan wel benoemd is als executeur of bewindvoerder. Tevens word ik regelmatig als executeur of (beschermings-) bewindvoerder benoemd.

Naast partner van de Stichting Magna Charta Advocaten Erfrecht ben ik (aspirant-)lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Regelmatig schrijf ik artikelen, waarvan u er een aantal kunt nalezen op mijn website www.aspremontadvocaten.nl/erfrecht-advocaat.Ik nodig u daartoe van harte uit!

kwalificaties
  • AVDR, Magna Charta Leergang Erfrecht, cum laude

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Bedrijfsjuridisch Civielrechtelijk- en Internationaal recht

  • University of Cambridge Language Centre, proficiency
INTERESSEGEBIEDEN

• Adviseren met betrekking tot de nalatenschap, waaronder het opstellen van (bedrijfs-) testamenten, de wettelijke verdeling, de legitieme portie alsmede wilsrechten en andere wettelijke rechten;

• Adviseren ter zake de erfrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging;

• Adviseren en procederen ter zake erfrechtelijke kwesties met internationale aspecten;

• Adviseren en procederen ter zake verdeling en afwikkeling nalatenschap;

• Adviseren en procederen ter zake executele, bewindvoering en vereffening van nalatenschap.

Aspremont Advocaten

Aspremont Advocaten

Industrieweg 19

4051 BW Ochten

0344 650510

Share This