Het belang van een testament anno 2019.
door Mr. Marty L Hamburger

Heb je geen testament gemaakt? Dan bepaalt de wet naar wie je erfenis gaat. Daar zijn wettelijke regels voor, vastgelegd in het versterfrecht.
Wil je afwijken van die standaardregels? In een testament kun je precies vastleggen hoe jij wilt dat je erfenis wordt verdeeld. Wie wat krijgt, en wanneer. Je kunt bijvoorbeeld:
– de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen;
– een bewind opnemen waarmee je voorkomt dat je kind al op zijn 18e over de erfenis kan beschikken;
– eventuele stiefkinderen in je testament opnemen, zodat al je kinderen gelijk behandeld worden;
– andere niet-familieleden in je testament opnemen;
– een familielid uitsluiten van de erfenis.

Share This