JOURNAALS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
2019

Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht is een ‘continuing story’. Komkommertijd is het zelden. Er speelt altijd wel iets. Of het nu een interessante uitspraak is, een wetsvoorstel, een wijziging van de best practice of een interessante vak- of wetenschappelijke publicatie.
De redactie van het erfrechtjournaal en het huwelijksvermogensrechtjournaal houdt voor u de vinger aan de pols en becommentarieert kort en bondig, zodat u weet wat er leeft. Ook in 2018 wordt het erfrechtjournaal en het huwelijksvermogensrechtjournaal bijna maandelijks uitgezonden en gepresenteerd door professor Freek Schols.

In totaal 16 webinars van 1 uur op het gebied van erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Share This