LEERGANG ERFRECHT
2019 | 2020

De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft! De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit blijkt onder meer uit de aandacht van de Vfas voor het erfrecht en het oprichten van een vereniging voor erfrechtadvocaten (VEAN). De belangen zijn groot. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. ‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateurexecuteurs, bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. Maar er is meer: de familierechtadvocaat (maar ook de ondernemingsrechtadvocaat ) adviseert bij het maken van erfrechtelijke keuzes en kan de vertrouwenspersoon zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien zijn familierechtadvocaten al sinds jaar en dag kundig in de spannende verdelingsfase.

Share This