Lezing Erfrecht “De legitieme portie” | 8 juni 2020

Deze cursus is ontwikkeld samen met de Stichting Magna Charta Advocaten Erfrecht.

De legitieme legitiem ontgaan?

In deze voordracht zal prof.mr.dr. Bernard Schols aandacht besteden aan de rechtsontwikkeling op het gebied van de legitieme portie. Is de legitieme eenvoudig te ontgaan? Is de legitieme zelf nog wel legitiem? Welke strategieën zijn er? Wat kunnen we leren in dezen van de fiscale spelregels? Wat is de stand van zaken met betrekking van de informatieplicht ex art. 4:78 BW? Hoe kijken we aan tegen het ‘ausserBetracht-beginsel’? De ‘in aanmerking te nemen’ giften? Kunnen we de inkortingsvolgorde beïnvloeden, verwachter en legitieme portie en uiteraard nog veel meer…

De partners van de Stichting Magna Charta Advocaten betalen slechts 25% van het inschrijfgeld.
Deze cursus valt niet in het AVDR KASTEEL WAARDENBURG abonnement.

Share This