MARIËLLE GROEN
Advocaat | ADVOCURA | Beëdigd 2001

BIOGRAFIE

In 2001 is Mariëlle haar carrière als advocaat begonnen bij Houthoff. Aanvankelijk richtte zij zich op de (verzekeringsrechtelijke) procespraktijk, met een sterk accent op de beroepsaansprakelijkheid. In dit verband trad zij veelal op verzoek van assuradeuren op voor met name notarissen, accountants en advocaten die aansprakelijk waren gesteld. Daarnaast behandelde Mariëlle zaken op het gebied van corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidszaken. In 2008 voltooide zij aan de Grotius Academie de intensieve specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren.

In 2017 heeft Mariëlle het aan de Amsterdamse Zuidas gevestigde ADVOCURA opgericht. Naast zaken op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, behandelt Mariëlle veel zaken op het gebied van arbeidsrecht. Hierbij staat Mariëlle haar cliënten bij gedurende het gehele arbeidsrechtelijke traject, derhalve vanaf het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot aan het moment van beëindiging daarvan en alle tussenliggende momenten, maar ook voor vragen ter zake de verschillende soorten arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, etc. kunnen cliënten bij haar terecht. In 2016 voltooide zij de leergang Arbeidsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk.

Een bijzondere groep cliënten die Mariëlle bijstaat vormt de expat community. Mariëlle begeleidt Expats die in Nederland een eigen bedrijf starten, tijdelijk door hun (buitenlandse) werkgever naar Nederland worden uitgezonden of in Nederland (voor een Nederlandse) werkgever gaan werken.

Mariëlle is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

kwalificaties

• Specialisatieopleiding Arbeidsrecht Academie voor de Rechtspraktijk 2016

• Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren Grotius Academie 2008

• Beroepsopleiding advocatuur 2004

• Rechten Universiteit van Leiden 2001

INTERESSEGEBIEDEN

• Arbeidsvoorwaarden

• ZZP

• Ontslagrecht

• Ontslag statutair directeur

• Overgang van onderneming

• Werkgeversaansprakelijkheid

ADVOCURA

ADVOCURA

Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

+31 (0) 20 799 7396

Share This