PAUL RAPPA
Advocaat | Schuldink Advocaten | Beëdigd 1988

BIOGRAFIE

 Paul is een ervaren advocaat op arbeidsrechtelijk terrein en een gedegen onderhandelaar die een goede inschatting kan maken van de juridische positie van zijn client. Een juiste presentatie van de feiten en een zekere mate van zelfverzekerdheid spelen in deze onderhandelingen een belangrijke rol. Paul bezit die competenties in ruime mate.

In eerste instantie wordt op minnelijke wijze een oplossing c.q. resultaat beoogd waarbij zijn client de oplossing mede bepaalt en waardoor een procedure wordt voorkomen. Indien op die wijze geen oplossing mogelijk is wordt er door Paul voortvarend geprocedeerd.

kwalificaties

• Specialisatieopleiding Arbeidsrecht Academie voor de Rechtspraktijk 2017

INTERESSEGEBIEDEN

• Ontslagrecht

• Werkgeversaansprakelijkheid

• Overgang van onderneming

• CAO recht

• Medezeggenschap

Schuldink Advocaten

Schuldink Advocaten

Kerkpad 1

7771 CS Hardenberg

0523 – 62 43 62

Share This